Elektrody otulone do spawania stali wysokostopowych.
Elektrody do spawania stali trudnospawalnych i połączeń niejednorodnych.

Nazwa Przeznaczenie i zastosowanie
CARBO 4316 AC
elektroda otulona rutylowo-zasadowa, stal austenityczna Cr-Ni o szczególnie niskiej
zawartości węgla - żaroodporna do ok. 875 °C, dająca się polerować
Zastosowanie: odporne na korozję stale austenityczne chromowo-niklowe o szczególnie
niskiej zawartości węgla oraz stabilizowane stale chromowo-niklowe pracujące
w temperaturach do 350 °C. 4316 AC jest elektrodą przeznaczoną do spawania
we wszystkich pozycjach oprócz pionowej z góry na dół, umożliwiają łatwe wykonanie przetopów
CARBO 29/9 AC
elektroda otulona specjalna rutylowo-zasadowa o szerokim zastosowaniu w naprawach
i regeneracji. Stopiwo - stal austenityczno-ferrytyczna chromowo-niklowa - kwasoodporne, żaroodporne do 1000 °C, zdolne do utwardzania zgniotowego
Własności stopiwa: twardość po spawaniu - ok. 200 HB, po utwardzeniu zgniotowym
- ok. 360 HB
Zastosowanie: Stale i staliwa odporne na korozję o składzie zbliżonym do materiału stopiwa, ferrytyczne stale chromowe, stale trudnospawalne: narzędziowe, sprężynowe, twarde stale manganowe, stale konstrukcyjne zwykłej jakości i o podwyższonej wytrzymałości między sobą oraz ze stalami wysokostopowymi (jeśli temperatura pracy złącza nie przekracza 300 °C), spawanie stali niezidentyfikowanych, napawanie warstw odpornych na korozję i ścieranie, naprawa narzędzi do pracy na zimno. Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na pękanie stopiwa elektrod Carbo 29/9 czyni je trudnymi do zastąpienia przy wielu pracach remontowych i regeneracyjnych .
CARBO
4370 AC
elektroda rutylowo-zasadowa, bardzo przydatna w remontach do wykonywania spoin i napoin szczególnie narażonych na pękanie. Stopiwo - stal austenityczna chromowo-niklowo-manganowa - odporne na korozję, żaroodporne do 850 °C, zdolne do utwardzenia zgniotowego.
Własności stopiwa: twardość - ok. 180 HB, po utwardzeniu zgniotowym - ok. 340 HB
Zastosowanie: połączenia stali ferrytycznych z austenitycznymi pracujące w temperaturach
do 300°C, spawanie stali wysokowęglowych, twardych stali manganowych i innych stali trudnospawalnych, układanie ciągliwych warstw buforowych (pośrednich) pod twarde napoiny, jak również zewnętrznych warstw narażonych na ścieranie, jeśli obciążenia eksploatacyjne stwarzają warunki dla wywołania efektu utwardzenia powierzchniowego
CARBO
4370 MPR
aletrnatywna dla CARBO 4370 AC elektroda syntetyczna o uzysku stopiwa ok. 160%

Elektrody otulone do spawania żeliwa na zimno.

Nazwa Przeznaczenie i zastosowanie
CARBO
NiFe 60/40
elektroda otulona niklowo-żelazowa w otulinie specjalnej do spawania żeliwa na zimno. Stopiwo o bardzo wysokiej odporności na pękanie, obrabialne wiórowo
Zastosowanie: spoiny i napoiny na żeliwie z grafitem płatkowym i sferoidalnym oraz na żeliwie ciągliwym, spawanie żeliwa ze stalą węglową.
Zalecenia: spoiny i napoiny na żeliwie z grafitem płatkowym i sferoidalnym oraz na żeliwie ciągliwym. Specjalny rodzaj otuliny zapewnia tylko nieznaczne rozpryski i łatwo odchodzący żużel. Pozwala spawać prądem o niskim natężeniu, co ogranicza ilość ciepła wprowadzanego
do materiału rodzimego, a tym samym minimalizuje utwardzanie stref przejściowych. Dysponowanie elektrodami NiFe 60/40 oraz przestrzeganie reguł spawania żeliwa na zimno zapewnia wykonywanie na żeliwie szczelnych spoin bez pęcherzy i podtopień.
CARBO Ni 2
elektroda z rdzeniem wysokoniklowym w otulinie zasadowo-grafitowej do spawania żeliwa
na zimno przy naprawach i regeneracji. Stopiwo obrabialne wiórowo
Zastosowanie: spawanie i napawanie żeliwa szarego z grafitem płatkowym i sferoidalnym, żeliwa ciągliwego czarnego oraz spawanie żeliwa ze stalą węglową.
Zalecenia: miejsce spawane przygotować przez odtłuszczenie i staranne wyszlifowanie,
a przy braku dostatecznego dostępu dla narzędzi - przez wyżłobienie elektrodą,
np. CARBO NUT. Najlepsze wyniki daje spawanie prądem stałym
z minusem na elektrodzie, kiedy elektroda stapia się w łuku pulsującym wprowadzającym stosunkowo niewielką ilość ciepła, przy dobrym stapianiu i odgazowaniu jeziorka ciekłego metalu. Prąd stały i biegun dodatni na elektrodzie daje szybsze stapianie, mniejsze wtopienie
i odgazowanie jeziorka oraz bardziej wypukłe lico spoiny. Ewentualne spawanie prądem przemiennym ograniczać do układania warstw wypełniających.
CARBO
NiFe 60/40 K
elektroda otulona niklowo-żelazowa w otulinie specjalnej i prętem miedziowanym elektrolitycznie do spawania żeliwa na zimno. Stopiwo o bardzo wysokiej odporności na pękanie, obrabialne wiórowo
Zastosowanie: spoiny i napoiny na żeliwie z grafitem płatkowym i sferoidalnym oraz na żeliwie ciągliwym, spawanie żeliwa ze stalą węglową.
Zalecenia: spoiny i napoiny na żeliwie z grafitem płatkowym i sferoidalnym oraz na żeliwie ciągliwym. Specjalny rodzaj otuliny zapewnia tylko nieznaczne rozpryski i łatwo odchodzący żużel. Pozwala spawać prądem o niskim natężeniu, co ogranicza ilość ciepła wprowadzanego
do materiału rodzimego, a tym samym minimalizuje utwardzanie stref przejściowych. Dysponowanie elektrodami NiFe 60/40 K oraz przestrzeganie reguł spawania żeliwa na zimno zapewnia wykonywanie na żeliwie szczelnych spoin bez pęcherzy i podtopień.

Elektrody otulone do napawania twardego.

Nazwa Przeznaczenie i zastosowanie
CARBODUR
600 B
elektroda zasadowa o uzysku stopiwa 130 % do nakładania warstw ciągliwo-twardych
Własności stopiwa: twardość = 58-60 HRC
Zastosowanie: napawanie części maszyn i narzędzi ze stali konstrukcyjnej, stali manganowych oraz staliwa: krążki, wałki, rolki, krzywki, powierzchnie toczne, gąsienice, koła jezdne, części koparek, przenośników, kruszarek, młotów pneumatycznych, walcarek, mieszarek, szczęki uchwytów, kowadła, narzędzia do obróbki plastycznej na zimno. Stopiwo elektrod 600B łączy
w sobie wysoką twardość (odporność na ścieranie) z dużą plastycznością (odporność
na obciążenia dynamiczne ). Napawanie stali węglowych o zawartości C do ok. 0,5% z reguły nie wymaga stosowania warstw pośrednich i podgrzewania. Stale o wyższej zawartości węgla
oraz inne wrażliwe na pękanie zaleca się podgrzewać do temperatury 200-300 °C,
a w razie konieczności stosować warstwy pośrednie (buforowe) napawane np. elektrodami
4370 MPR. Warstwy pośrednie układane elektrodami 4370 MPR zaleca się także wówczas, kiedy zachodzi potrzeba uzupełnienia znacznych ubytków materiałowych w napawanym detalu
i gdy łączna grubość potrzebnej napoiny przekracza wydajność trójwarstwowego napawania elektrodami 600 B. Przy regeneracji elementów z twardych stali manganowych napawanie należy przeprowadzać bez podgrzewania i nakładać nie więcej niż dwie warstwy

Elektrody otulone na bazie niklu.

Nazwa Przeznaczenie i zastosowanie
CARBOWELD A
(NICRO AS)
specjalna elektroda zasadowa o bardzo szerokim i uniwersalnym zastosowaniu do spawania
i napawania (także do platerowania) w gospodarce remontowej. Stopiwo - stop: nikiel - chrom - żelazo - mangan, stabilizowany niobem - żaroodporne (jeśli nie ma kontaktu z siarką)
do 1300°C. Uzysk stopiwa - około 140 %
Zastosowanie: jedno- i niejednorodne spawanie stopów niklu, spawanie stopów niklu
ze stalami, połączenia stali austenitycznych z ferrytycznymi pracujące w temperaturach
od -196°C do + 550°C, łączenie metali nieżelaznych z żelaznymi po uprzednim odpowiednim buforowaniu strony nieżelaznej (np. stopów miedzi - monelem). Całkowicie austenityczne stopiwo elektrod Nicro AS jest niewrażliwe na pękanie, ciągliwe w niskich temperaturach, odporne chemicznie, odporne na szok termiczny i działanie wysokich temperatur. Cały ten zespół cech sprawia, że Nicro AS jest elektrodą bardzo bezpieczną przy spawaniu materiałów różnoimiennych i/lub bliżej niezidentyfikowanych i tym trudniejszą do zastąpienia w takich przypadkach przez inne (tańsze) elektrody, im wyższa (dodatnia) lub niższa (ujemna) jest temperatura pracy złącza. Powyższy uzysk stopiwa sprawia, że elektroda Nicro AS jest elektrodą atrakcyjną również ze względów ekonomicznych

Elektrody i druty na bazie miedzi i aluminium.

B R Ą Z Y

Nazwa Przeznaczenie i zastosowanie
Carbo ZIBRO AC
Spawanie miedzi i jej stopów, spawanie brązów cynowych i cynowo - fosforowych, blach miedziowanych. Napawanie i platerowanie stali i staliwa niskostopowego. Napawanie powierzchni łożysk ślizgowych. Uszczelnianie powierzchni na żeliwie szarym GG.


A L U M I N I U M - D R U T Y M I G / M A G

Nazwa Przeznaczenie i zastosowanie
CARBO S-AlMg 5
CARBO S-AlMg 4,5 Mn
Druty do spawania metodą MIG.

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych.

Nazwa Przeznaczenie i zastosowanie
CARBO RC 3
Specjalna elektroda rutylowo-celulozowa o bardzo szerokim i uniwersalnym zastosowaniu do spawania konstrukcji stalowych we wszystkich pozycjach. Szczególnie sprawdza się w sytuacjach, kiedy występują błędy przygotowania elementów konstrukcyjnych i konieczne jest spawanie na dużych odstępach (mostkowanie).


Przedstawione powyżej materiały są dostępne od ręki z naszego magazynu w Warszawie.